Contoh teks pidato Bahasa Jawa dengan tema hari Kemerdekaan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak RT 01 RW 04. Bapak-Bapak, ibu-ibu ingkang minulya saha para wredha mudha ingkang kula tresnani. Ingkang sepindhah, sumangga kita panjataken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya sahingga kita saget kempal wonten acara punika tansah sehat wal’afiat.